Paslaugos

Linkuvos socialinės globos namuose teikiamų paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui išlaikyti ir ugdyti gebėjimus spręsti savo socialines problemas, įveikti socialinę atskirtį.

                 Mūsų teikiamos paslaugos – tai paslaugų visuma, kurių pagalba asmeniui suteikiamas socialinis saugumas, ugdomi gebėjimai patiems keistis ir tobulėti.

Paslaugų sąrašas:

 • Apgyvendinimo
 • Socialinio darbo
 • Sveikatos priežiūros ir slaugos
 • Maitinimo
 • Buities ir asmens higienos
 • Teisinės
 • Kultūrinės
 • Religinės
 • Darbinių įgūdžių ugdymo (užimtumo)
 • Bendravimo
 • Laisvalaikio organizavimo
 • Sporto

Atnaujinimo data: 2023-09-14