Korupcijos prevencija

2021-12-09 į sakymas Nr_ A1-884

SADM antikorupcinio elgesio kodeksas

SADM antikorupcinio elgesio kodekso priedas

Linkuvos socialinės globos namų finansų kontrolės taisyklės

Linkuvos socialinės globos namų korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašas

Linkuvos socialinės globos namų korupcijos prevencijos 2023 m. priemonių plano vykdymo ataskaita

Linkuvos socialinės globos namų korupcijos prevencijos 2023-2024 m. programa

Įsakymas dėl pareigybių, į kurias skiriant asmenį dėl jo yra kreipiamasi į LR STT, dėl informacijos apie asmenį pateikimo, sąrašo patvirtinimo

Linkuvos socialinės globos namų antikorupcijos prevencijos 2020 metų priemonių plano vykdymo ataskaita

Linkuvos socialinės globos namų  dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

Lobistinės veiklos priežiūros Linkuvos socialinės globos namų tvarkos aprašas

Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo laikymosi ir kontrolės užtikrinimo tvarkos aprašas

Korupcijos prevencijos programa 2020-2021 m.

Antikorupcijos prevencijos planas_2020 m.

Korupcijos prevencijos 2019 m. ataskaita

Linkuvos socialinės globos namų antikorupcijos prevencijos 2019 m priemonių planas

Linkuvos socialinės globos namų antikorupcijos prevencijos 2018 m priemonių plano vykdymo ataskaita

Linkuvos socialinės globos namų antikorupcijos prevencijos 2018 m priemonių planas

Linkuvos socialinės globos namų korupcijos prevencijos 2017-2018 m programa

 

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę, – socialinio darbo padalinio vadovė R. Baltokienė tel.:866235790 El.p. [email protected]

Atnaujinimo data: 2024-01-15