Kokybės diegimo sistema (EQUASS)

equass.jpg

Linkuvos socialinės globos namai nuo 2019 m. dalyvauja projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“, projekto kodas Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001.  Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

EQUASS (angl. The European Quality in Social Services) – tai sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus. EQUASS sistema apima 10 kokybės principų, kurie suformuluoti konsultuojantis su socialinio sektoriaus suinteresuotosiomis šalimis ir grindžiami Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema (Socialinės apsaugos komitetas, 2010 m.).

Projekto tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

Projekto vykdytojas – Valakupių reabilitacijos centras.

EQUASS sertifikavimo kriterijus atitinkanti organizacija sertifikuojama trejiems metams. EQUASS sertifikuotos organizacijos yra įpareigotos kiekvienais metais pranešti apie veiklos efektyvumą, pažangą ir plėtrą.

Sistemos diegimo klausimais  Linkuvos socialinės globos namus konsultuoja Valakupių reabilitacijos centro paskirta konsultantė Daiva Juozapavičienė.

Projekto koordinatore Linkuvos socialinės globos namuose paskirta socialinio darbo padalinio vadovė Renata Baltokienė.

Kvalifikacijos_tobulinimo_planas 2024

LSGN darbuotojų sveikatos ir saugos užtikrinimo planas 2024m.

LSGN paslaugų gavėjų sveikatos ir saugos prevencijos užtikrinimo planas 2024m.

EQUASS SERTIFIKATAS

Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo ataskaita

Psichosocialinių rizikos veiksnių ataskaitos skaidrės

Linkuvos socialinės globos namų darbuotojų  kvalifikacijos tobulinimo planas 2023 m.

Linkuvos socialinės globos namų nuolatinio  mokymosi ir tobulėjimo tvarkos  aprašas

Linkuvos socialinės globos namų paslaugų gavėjų ir kitų suinteresuotų šalių pasiūlymų, pageidavimų ir skundų nagrinėjimo tvarka

Linkuvos socialinės globos namų darbuotojų intervizijų aprašas

Linkuvos socialinės globos namų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planas 2022 m.

Linkuvos socialinės globos namų darbuotojų etikos kodeksas

Orumo ir privatumo samprata Linkuvos socialinės globos namuose

Linkuvos socialinės globos namų paslaugų gavėjo reagavimo į smurtinį atvejį tvarkos aprašas

Kokybės politikos tikslų įgyvendinimo planas 2022 m.

Linkuvos socialinės globos namų paslaugų gavėjo įtraukimo į individualų planavimą aprašas

Socialinės atsakomybės skatinimo planas 2022 m.

Linkuvos socialinės globos namų  personalo samdymo ir išsaugojimo politika

Linkuvos socialinės globos namų paslaugų gavėjų ir kitų suinteresuotų šalių pasiūlymų, pageidavimų ir skundų nagrinėjimo tvarka (pritaikyta paslaugų gavėjams)

Rezultatai 2021 m.

Rezultatai 2020 m.

Linkuvos socialinės globos namų etikos ir gerovės užtikrinimo politika

Linkuvos socialinės globos namų paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės koncepcija

Linkuvos socialinės globos namų gyventojų teisių ir pareigų chartija

Gyventojų teisių ir pareigų chartija (pritaikyta paslaugų gavėjams)

Linkuvos socialinės globos namų paslaugų gavėjų įgalinimo koncepcija

Linkuvos socialinės globos namų lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo tvarka

Socialinės atsakomybės skatinimo planas 2021 m.

Linkuvos socialinės globos namų socialinės atsakomybės veiklos

Linkuvos socialinės globos namų vidinės komunikacijos tvarkos aprašas

Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planas 2021 m.

Linkuvos socialinės globos namų kokybės politika 2020 m. – 2022 m.

Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planas 2020 m.

 

Atnaujinimo data: 2024-04-10